fbpx

Hjemløse i arbejde

I 2012 modtog Hugs & Food årets hjemløsepris for at have gjort en særlig indsats med projektet ”bruger i arbejde”. Det er nu ikke længere et projekt, men betragtes som en bærende del af det socialpædagogiske arbejde i Hugs & Food.

Projektet går ud på at tilbyde nogle af de hjemløse, som vil blive betegnet som kronisk hjemløse, et job som opvasker eller rengøringsassistent. Ved at få en fast indtægt forandres deres livsvilkår markant. De får mulighed for at blive selvforsørgende, hvilket betyder uendelig meget for selvværdet. Det er vores erfaring med projektet, at det at have et arbejde at stå til ansvar for, er med til at give tilværelsen mening. Det at kunne yde og bidrage giver værdighed. Når de hjemløse i arbejde oplever, at de er en del af en arbejdsplads, og deres funktion er betydningsfuld, øges deres selvtillid og troen på en fremtid. Derudover udvides deres sociale netværk, og der skabes nære relationer til kollegaer i dagligdagen.

Ambitionen med jobbet er, at den hjemløse skal væk fra gaden og gerne have et sted at bo inden for det første år. Det er en lang proces at blive integreret i samfundet igen, og derfor er der brug for kontinuerlig støtte og hjælp. Det kan f.eks. være i forhold til at få lavet pas eller få oprettet en bankkonto.

Udover at det gør en forskel for den enkelte hjemløse at få et arbejde, har ansættelserne også en positiv indflydelse på de øvrige brugere af værestedet, som ser, at det er muligt at få et arbejde selvom man er hjemløs og til at starte med stadig sover på gaden.

I øjeblikket er der ansat tre mænd, fra henholdsvis Polen og Ungarn. De er ansat som opvaskere, til rengøring af værestedet samt til ad hoc opgaver, og er ansat 9, 12 og 13 timer.