fbpx

Hugs & Food

Hugs & Food er et værested for byens hjemløse beliggende i Turesensgade 21 i hjertet af København. Målgruppen er de allermest udsatte hjemløse med psykiske lidelser, misbrug, dårlig fysisk tilstand og manglende netværk. Det sociale tilbud består af et gratis måltid sund, nærende mad og professionel hjælp fra socialarbejdere til diverse problemstillinger.

Hugs & Food en del af Vor Frue Kirke – Københavns Domkirkes diakonale indsats. Bag Hugs & Food er et udvalg på 7 medlemmer, som repræsenterer flere kirker i indre by.

Læs mere om Hugs & Food i vores PDF præsentation (klik på billedet):

Ledelse

Den daglige ledelse varetages af Justine Mitchell, og formanden for Hugs & Food’s udvalg. Ledelsesstrukturen består af menighedsrådet ved Vor Frue Kirke – Københavns Domkirke og det tilknyttede udvalg. Udvalget består i øjeblikket af repræsentanter fra Vor Frue Kirke, Sct. Petri Kirke, Trinitatis Kirke og Garnisons Kirke.  

Medlemmer af Hugs & Food udvalget         

Mangler at konstituere medlemmerne af udvalget (aug. 2023)


Kirkerne i indre by og Hugs & Food

Kirkernes engagement er stadig det bærende omkring Hugs & Food og ca. halvdelen af værestedets årsbudget dækkes af bidrag fra kirkerne i indre by i København. De økonomiske bidrag kommer fra deres Menighedsråd, Menighedsplejer og kollektindsamlinger.  


Oversigt over nogle af de fonde, der har givet økonomisk støtte i 2023 (listen opdateres løbende)

Jascha Fonden

Foundation Juchum

Ulla og Frode Nielsens Fond

Københavns Kommune (Socialudvalget, §18 særpulje)


Oversigt over nogle af de fonde og kirker, der tidligere har givet økonomisk støtte (listen er ikke udtømmende)

Augustinus Fonden
Chr. P Hansen og Hustrus fond
Fonden Frikkes legat
Jochumfonden
Julehjælp, gadejuristen
RWN fond
SanaCare Dontation
Tryg Fonden
VRK familiefond
Adm. Winterfeldts stiftelse


Støtte via Kollektindsamling og  Menighedsplejer fra bl.a.

Garnisons kirke
Holmens kirke
Helligåndskirken
Kastelkirke
Trinitatis Kirke
Skt Petri kirke
Engholm kirke
Vor Frue Kirke – Københavns Domkirke