fbpx

Projekter

Hugs & Foods sociale indsats er konstant i udvikling og vi forsøger så vidt muligt at inddrage brugernes behov og ønsker vedrørende stedet. En fast del af stedet og den sociale indsats er derfor større og mindre brugerinddragende projekter.

Ved værestedet laves derfor løbende forskellige mindre projekter for at skabe positive fællesskaber og relationer samt bryde med den negative spiral, nogle hjemløse kan befinde sig i. Når vi laver projekter ved værestedet, er det afgørende for os, at vi i mødet med de hjemløse har fokus på andet end til dagligt, hvor den sociale indsats ofte handler om skadesreducering. At vi mødes om et fælles tredje hvor det ikke er vigtigt hvem der er socialarbejder og hvem der er hjemløs, men at vi i processen udforsker og lærer sammen. Det er vores erfaring at det udligner den magtbalance der uundgåelig opstår, når forholdet bygger på, at en yder hjælp og den anden er modtager af hjælpen. Ved projekterne oplever vi, de ansatte og deltagerne, at alle kan byde ind med deres unikke viden eller evne og vi bliver påmindet om de mange skjulte ressourcer som vi ikke oplever til dagligt. De hjemløse oplever samtidigt at socialarbejderne ikke altid er eksperterne og har brug for gode råd eller hjælp til at opnå et bedre resultat, og det er givende for relationen.

Planteprojekt

Igennem vores arbejde har vi erfaret, at aktiviteter, hvor de hjemløse inddrages aktivt, gives ansvar og selv får lov til at skabe, har en positiv effekt på deres selvudvikling og understøtter den igangværende sociale indsats. Derfor lavede vi foråret 2017 et socialt, brugerdrevet bygge/ planteprojekt for en gruppe hjemløse i samarbejde med projekt UDENFOR og Locker Room. Idéen er inspireret af erfaringer fra andre storbyer med Urban Gardening og brugen af byrummet som interaktionsredskab. 

Visionen var, at selve aktiviteten og det færdige produkt dels skaber et arbejdsfællesskab, som kan være med til at bryde social isolation, dels virker motiverende i de hjemløses hverdag og udvikling i takt med at de ser et resultat, bliver stolte og desuden tager ejerskab i processen. Med projektet kan brugernes glemte kompetencer og ressourcer genfindes, og deltagerne vil få oplevelsen af at være en del af et positivt fællesskab.

Projektet forløb over halvanden måned, hvor i alt ti hjemløse var med til at designe og bygge både indendørs og udendørs plantekasser til Hugs & Food og Locker Room. De hjemløse spændte vidt i nationalitet, herunder polsk, russisk og sydafrikansk. Alle deltagerne havde sociale udfordringer ud over hjemløshed, såsom misbrug og psykiske lidelser.

Efter projektet officielt var afsluttet, varetog en bruger at passe planterne dagligt. I den proces fik han idéen om at sælge nogle af de overskydende tomat og chiliplanter til nabolaget og i Domkirken. Dette gav muligheden for at møde de mennesker, som ønskede at købe planterne og dermed støtte op om det sociale arbejde ved Hugs & Food.